رسالت ما

fast meal

درپژوهش گستران تغذیه آسان، ما متعهدیم از طریق تغذیه هوشمند افراد جامعه در شرایط و دوره های خاص از زندگی، ضمن احساس لذت از مصرف محصولات، برای دستیابی به قدرت و سلامتی، پشتیبانی نماییم. تخصص ما خلق فرصت های تغذیه ای بیشتر برای استمرار زندگی فعال وشادابی و سلامتی پایدار مصرف کنندگان این محصولات در مراحل مختلف زندگی است.

چشم انداز

پژوهش گستران تغذیه آسان در پشتیبانی از ارتقای سلامت جامعه از طریق خلق فرصت های تغذیه ای هوشمند، به عنوان مرجع موثق و مبتنی بر دانش، جایگاه ویژه یافته و مرکز مراجعه افراد جامعه برای شناسایی و تامین نیازهای تغذیه ای خاص و مکمل های غذایی ویژه است.