شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ
شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ

شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ در سال 1389 توسط گروه صنعتی گلرنگ در حوزه مهم و بنـیادی صنعت دارو تاسیس شده است . این شرکت با بهره‌گـیری از دانش و فن‌آوری روز دنیا، محققان و نیرو‌های دانشی، مدیـران مجرب و تلاش شبانه روزی نیروهای متخصص، مسیـر پیـشرفت در عرصه تولید و عرضه محصـولات دارویـی را بـه نـحوی طی کرده که امروز، نه تنـها توانــایی تولید فرآورده‌هـای دارویی از ماده اولیـه (API) تا محصول نهـایی را داراست، بلکه میزان قابل توجهی از تـولیدات خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کند.

هم‌اکنون 13 شـــرکت در حوزه‌های دارویی، مواد اولیه، محصول نهایی، مکمل‌های دارویی، گیاهی و غذایی در حال فعالیت می‌باشند.